فراموشی مشخصات خود؟

رایتینگ تسک 1 آکادمیک

دوستانی که قصد شرکت در آزمون آیلتس آکادمیک را دارند، میبایست در قسمت رایتینگ به توصیف نمودار بپردازند. جزوه ای که در این جا تقدیم می شود میتواند بسیار مفید واقع شود از آنجا که نکات مفیدی را بصورت مجزا برای هر نوع نمودار بیان می دارد.بالا