فراموشی مشخصات خود؟

کارگاه فشرده اسپیکینگ آیلتس

این کارگاه مختص کسانی است که فاصله زمانی کمی با امتحان اصلی خود دارند و میتوانند با شرکت در این کارگاه نمره خود را افزایش دهند و اشکالات خود را رفع نمایند.

نگاه ما به مکالمه بازرگانی

گسترش مراودات اقتصادی با کشورهای مختلف دنیا، جز اجتناب ناپذیر فعالیت اقتصادی می باشد. با این حال، ضعف ساختار آموزشی زبان انگلیسی در مدارس و دانشگاه ها امکان این مهم را فراهم نمی آورد.

چرا مکالمه به زبان انگلیسی؟؟

تا به حال به این فکر کرده اید که یک شهروند ایرانی که در شهرها و روستاهای کوچک زندگی میکند و فقط میتواند به گویش محلی خود مثلا گیلکی، ترکی، لری و...صحبت کند

بالا