فراموشی مشخصات خود؟

نگاه ما به مکالمه بازرگانی

گسترش مراودات اقتصادی با کشورهای مختلف دنیا، جز اجتناب ناپذیر فعالیت اقتصادی می باشد. با این حال، ضعف ساختار آموزشی زبان انگلیسی در مدارس و دانشگاه ها امکان این مهم را فراهم نمی آورد. به منظور رفع این نیاز، تصمیم گرفته شد طرح درس مجزایی برای آن دسته ازمدیران و کارمندان سازمان ها و شرکت ها ی تجاری در نظر گرفته شود که نیاز به بکارگیری زبان انگلیسی در محیط کاری خود دارند. با این وجود، نیاز این دسته از افراد لزوما یکسان نیست. به همین دلیل، مجموعه کارگاههایی تنظیم گردیده است تا بطور مشخص نیاز اصلی افراد در محیط کاری مورد ستجش واقع گیرد و رفع گردد. در حال حاضر، دو کارگاه آماده ارایه هم در محل مرکز و هم بصورت ارایه در سازمانها و شرکتها میباشد.

کارگاه نگارش ایمیل

کارگاه ارائه مطلب( presentation)

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188066122 تماس بگیرید.بالا