فراموشی مشخصات خود؟

تافل کمبریج

به دوستانی که مایلند یک کتاب جامع و غنی در مورد تافل بخونند حتمن این کتاب توصیه میشود

تافل ETS

این کتاب میتواند شروع مناسبی در جهت آشنایی با کلیات آزمون، بخش های مختلف آن و زمانبندی آزمون باشد.

تافل دلتا

مطالعه این کتاب هم در جهت عمق بیشتر بخشیدن به نحوه مطالعه شما برای شرکت در آزمون تافل پیشنهاد میگردد.

3000 لغت پایه لانگمن

اگر در هنگام یادگیری واژگان انگلیسی احساس میکنید که مشکل شما واژگان پایه زبان می باشد،

بالا