فراموشی مشخصات خود؟

برگه رایتینگ و پاسخنامه آیلتس

دوستانی که مایل هستند که به صورت آزمایشی و برای کاهش استرس خود پیش از امتحان اصلی، در فضای مشابه قرار گیرند، می توانند از این پاسخنامه ها جهت آشنایی بیشتر با روز امتحان استفاده کنند.

این برگه ها به شما کمک می کند تا با فضا سازی برای خود بر استرس خود غلبه کرده و نتیجه بهتری برای شما رغم بخورد.بالا