فراموشی مشخصات خود؟

تافل کمبریج

به دوستانی که مایلند یک کتاب جامع و غنی در مورد تافل بخونند حتمن این کتاب توصیه میشود. تجربه ما نشان میدهد که مطالعه دقیق و با حوصله این کتاب کمک بزرگی به زبا آموزان نموده است.بالا