فراموشی مشخصات خود؟

اشتباهات رایج

از الزامات سرعت بخشیدن به روند یادگیری، برخورداری از گزارشی از اشتباهات رایج زبان آموز و سعی در پرهیز از آنها در هنگام نوشتن و سخن گفتن است. این دو کتاب در دو سطح متوسط و پیشرفته، لیستی از این اشتباهات و تمرینهای مناسب برای پرهیز از آنان است. البته این دو کتاب نافی داشتن لیستی از اشتباهات شخصی نمی باشد. بعنوان گام اول، بعد از هر بار تصحیح نوشته شان توسط فرد واجد صلاحیت، دوستانی که قصد آزمون آیلتس و یا تافل را دارند میتوانند ، در هنگام نوشتن بعدی ابتدا به آن اشتباهات نگریسته و سعی کنند از آنان اجتناب نمایند. 10 اشتباه رایج شما چیست ؟بالا